ZARZĄD

Prezes Tadeusz Sinica
Vice-Prezes Mariusz Poćwiardowski
Vice-Prezes Józef Straszewski 

KOMISJA REWIZYJNA

Prewodnicząca Anna Pozorska
Członek Andrzej Bączkowski
Członek Joanna Figura


TELEFON KONTAKTOWY

Tuchola 52-5591851  lub  601208165;

Laskowice 600084978


NUMER KONTA BANKOWEGO:

Bank Spółdzielczy w Osiu

25816900060010852020000010


INNE DANE

KRS – 0000238721

NIP – 5591927724

REGON – 340080748


ADRES SERWISU INTERNETOWEGO:

www.pomoc.tuchola.pl

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

pomoc@pomoc-tuchola.pl