Siedziba Stowarzyszenia:
 

Stowarzyszenie
Pomocowo-Rozwojowe
„BORY TUCHOLSKIE”
w Osiu

ul.Mickiewicza 9, 86-150 OSIE
tel. (52) 333 91 02, tel. (0) 607 676 642


Oddziały Stowarzyszenia:
 

Stowarzyszenie
Pomocowo-Rozwojowe
„BORY TUCHOLSKIE”
w Osiu

Oddział w Tucholi
ul. Piastowska 25/9
89-500 Tuchola
tel. 52 559 18 51 | kom. 601 20 81 65


Stowarzyszenie
Pomocowo-Rozwojowe
„BORY TUCHOLSKIE”
w Osiu

Oddział w Świeciu n/Wisłą
ul. Sądowa 20
tel. (0) 607 676 642


Poczta elektroniczną prosimy kierować na adres

pomoc@pomoc-tuchola.pl